Produkt

Pandora Filter verkar inom en cirkulär ekonomi


Vi på Pandora Filter ser till nyttan av en cirkulär ekonomi

där hänsyn tas till den


                                                      politiska, sociala, legala samt ekonomiska aspekten."Ett filter installerat lokalt, avsett att rena vattnet globalt" - Tim Bergman, Grundare av Pandora Filter AB

Tvättmaskiner


Mikroplaster sprids genom flera källor, där den största är vid tvättning av syntetkläder.


Pandora Filter stoppar utsläpp av mikroplaster redan vid källan.

Lätt att montera


Filtret monteras enkelt på tvättmaskinens utsida

med hjälp av tillhörande magneter.


Slangarna monteras till tvättmaskinens utlopp

och tilltänkt avlopp.Lätt att hantera


Filtret görs enkelt rent genom att öppna upp luckan och lyfta ur den löstagbara filterenheten.


Mikroplasterna och övrigt som filtret stoppar upp

töms på avsedd plats i tvättutrymmet.PRODUKTEN ÄR UNDER UTVECKLING


FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK FÖR MER INFORMATION


@pandorafilterAB