Produkt

Pandora Filter verkar inom en cirkulär ekonomi


Vi på Pandora Filter ser till nyttan av en cirkulär ekonomi

där hänsyn tas till den


                                                      politiska, sociala, legala samt ekonomiska aspekten."Ett filter installerat lokalt, avsett att rena vattnet globalt" - Tim Bergman, Grundare av Pandora Filter AB

Tvättmaskiner


Mikroplaster sprids genom flera källor, där den största är vid tvättning av syntetkläder.


Pandora Filter stoppar utsläpp av mikroplaster redan vid källan.PRODUKTEN ÄR UNDER UTVECKLING


FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK FÖR MER INFORMATION


@pandorafilterAB