Mikroplaster

Agenda 2030 och miljömålen


En framtid med hållbar utveckling kräver att vi uppnår målen, där konsekvenserna av mikroplaster i våra hav, sjöar och vattendrag åtgärdas.

Miljöproblemen med mikroplaster kan kopplas till minst tre punkter. 


  • Punkt 6, 12, 14

Snart mer plaster än djurliv


År 2050 kommer det enligt UNEP att finnas mer plast än fisk i våra hav


Låt oss vidta åtgärder för att förhindra detta!

  Vad är mikroplaster?  • - Plastbitar mindre än 5 mm


 

  • - Primära mikroplaster är plaster ifrån exempelvis tandkräm, hudvårdsprodukter och textilier  • - Sekundära mikroplaster är plaster som bryts ner ifrån större föremål exempelvis skräp och förpackningar
Dessa plaster skapar förödande konsekvenser


Första gången mikroplaster hittades på stränder och i fåglars magar visste ingen vad det var det för något, plastbitarna kallades för sjöjungfruns tårar, numera vet vi att mikroplaster är ett växande miljöproblem.


Dessa partiklar har hittats i samtliga av alla världens hav och i samtliga djur som forskning är gjord på.


De allra minsta djuren tror att det är mat vilket resulterar i att djuren äter plasten och går en plågosam död till mötes,

då dom svälter ihjäl av näringsbrist.


Ytterliggare problem med mikroplaster är att de kan bete sig som trojanska hästar, där giftiga kemikalier överförs från miljön till djuren.


Djuren på land visar tecken vid intag av mikroplaster att det skapar förändringar i lipidmetabolismen, fettmetabolismen samt påverkan av hormonsystemet.


Plasterna har även visats påverka djurens fortplantningsförmåga och gett beteendeförändringar.
Hur hamnar mikroplasterna i miljön?


Vid varje tvättillfälle av syntetplagg släpper våra kläder ifrån sig mikroplaster, där forskning visar på över 500.000 polyesterfibrer

och 700.000 akrylpartiklar som leds från tvättmaskinerna vidare ut i avloppsvattnet.

Genom dagvattnet leds mikroplasterna till reningsverken där en del mikroplaster fastnar i slammet.


Detta slam används idag till näringsförbättringar inom jordbruket och sprutas ut på åkrar runt om i landet.

Utav alla dessa fibrer som inkommer till reningsverken och inte kan hanteras via detta slam.


Så spolas 27 miljoner av dessa ut i våra sjöar och hav varje timme.

Mikroplaster blir till mindre partiklar


Mikroplasterna bryts ner till nanoplaster utav vågor och uv-ljus,

dessa kan då jämföras med storleken på virus och bakterier.